นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

Analyst Recommendation

2564

KGI Securities (Thailand)

วันที่ :

581.84 KB

Country Group Securities

วันที่ :

152.94 KB

KGI Securities (Thailand)

วันที่ :

612.26 KB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

611.39 KB

Country Group Securities

วันที่ :

160.7 KB

Phillip Securities

วันที่ :

414.97 KB

KGI Securities (Thailand)

วันที่ :

1.06 MB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

1.23 MB

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us