Investor Relations

Driven by Passion

SET Symbol RS
Last Done 17.30 THB
Change +0.10
% Change 0.58%
Volume 577,000
Day's Range 17.30 - 17.40
52 Weeks' Range 8.40 - 20.40
Updated 26 Nov 2020 10:12

IR Sharing

“เมื่อขยะ ไม่ใช่แค่ขยะ”

“การคัดแยกขยะต้นทาง” หนทางช่วยโลกเริ่มที่ตัวเรา..พร้อมนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

หลายปีมานี้ หลายภาคส่วนต่างหันมาให้ความสำคัญเรื่อง “ขยะ” กันมากขึ้น แนวทางหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในระดับสากลว่าเป็นทางออกสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือ การจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แต่การที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการจัดการและเเยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ง่ายสำหรับการนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังเช่นที่ภาคประชาชนในหลายชุมชนได้ตื่นตัวและลุกขึ้นมาจัดการ “ขยะต้นทาง” อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์

“5 R สร้างนิสัย ใส่ใจเรา ใส่ใจโลก”  วิธีการมีดังนี้

💚 🌏 1.Reduce การลดของที่จะทิ้งให้น้อยลง หรือลดการสร้างขยะ
💚 🌏 2.Reuse ยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้ง
💚 🌏 3.Recycle เป็นการนำขยะที่คงรูปย่อยสลายได้ยากเช่นแก้ว, กระดาษ, โลหะ, พลาสติกไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่
💚 🌏 4.Repair นำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
💚 🌏 5.Reject หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาขัดพื้น หรือสารเคมีอื่นๆ

“แยกสีสักนิด คิดก่อนทิ้งขยะ”

  1. สีเขียว > ขยะเปียกเป็นขยะย่อยสลายง่ายที่อยู่ในรูปแบบของเศษอาหารที่กินเหลือ วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่าย ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เมื่อทิ้งไว้ไม่นานจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ขยะเหล่านี้อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
  2. สีเหลือง > ขยะรีไซเคิลมักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ เศษพลาสติก ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูปสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ขยะประเภทนี้จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้
  3. สีฟ้า > ขยะทั่วไปเป็นขยะจำพวกเศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลือกลูกอม หรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น
  4. สีแดง > ขยะอันตรายที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ ควรถูกแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

“แค่แยก ก็แลกได้มากขึ้น”

“กระดาษ” นับเป็นหนึ่งขยะจากสำนักงานที่มีปริมาณการใช้และทิ้งสูงมากในแต่ละวัน จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถชุบชีวิตให้กระดาษที่ต้องถูกทิ้ง กลับมามีชีวิตและมีประโยชน์อีกครั้ง เริ่มจากการแยกง่ายๆ 3 ประเภทตามนี้เลย

  1. กระดาษลัง กล่องพัสดุไปรษณีย์ กระดาษลูกฟูก ซองน้ำตาล
  2. กระดาษถ่ายเอกสาร ซองขาว สมุดจดต่างๆ ที่ไม่มีปก กระดาษที่ผ่านการย่อยแล้ว
  3. กระดาษสี หนังสือพิมพ์ นิตยสาร กล่องสินค้า กระดาษห่อของขวัญ สลิปต่างๆ

เหตุผลที่เราควรใส่ใจและให้เวลาในการแยกกระดาษมากขึ้นอีกนิด เพราะกระดาษแต่ละประเภทสามารถสร้างรายได้ที่แตกต่างกัน โดยกระดาษถ่ายเอกสารสามารถขายได้ราคาดีที่สุด รองลงมาคือกระดาษลัง และสุดท้ายคือกระดาษจับจั๊วหรือกระดาษรวม จะเห็นได้ว่าแค่เราเรียนรู้และใส่ใจที่จะแยก..ก็แลกเงินได้มากขึ้นแล้ว และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่ช่วยส่งเสริมให้กระดาษเหล่านี้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ RS เริ่มนำระบบการคัดแยกกระดาษเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เริ่มด้วยโครงการ “แยก แลก รักษ์” โครงการดีๆ ที่จะส่งเสริมให้พนักงานช่วยกัน “แยก” ประเภทของกระดาษที่ใช้ในสำนักงาน .. แล้วนำมา”แลก” สิ่งต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างและ .. “รักษา” สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของ RS ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

“เพราะการรักษ์โลกไม่ใช่แค่กระแส แต่เป็นความจริงจัง จริงใจ ที่จะเติบโตไปด้วยกันได้..อย่างยั่งยืน”

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1506  
http://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/waste-management/
https://www.tv360entertainment.com/5-r

Information Request

Contact us