นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 20.10 THB
เปลี่ยนแปลง -1.10
% เปลี่ยนแปลง -5.19%
ปริมาณซื้อขาย 15,077,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 19.80 - 21.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.80 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 03 ธ.ค. 2564 17:25

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

อัพโหลดไฟล์

Only supports docx, jpg, pdf, jpeg, png. File size maximum 5MB. File Name maximum 300 characters.

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us