นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.60 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 5,060,976
ช่วงราคาระหว่างวัน 15.50 - 15.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.90 - 26.00
ปรับปรุงเมื่อ 27 พ.ค. 2565 16:37

สารจากประธานกรรมการ

สารจากนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ถึงผู้ถือหุ้น RS และผู้สนับสนุน

สารจากประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2564 นับเป็นอีกปีที่ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจต่างเผชิญกับความท้าท้ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงและต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างถูกจำกัดภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลาหลายเดือน และกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น นอกจากนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดพฤติกรรมวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ของผู้บริโภคในที่สุด ทั้งการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น รวมถึงกระแสความห่วงใยในสุขภาพ ซึ่งถือเป็นโอกาสให้ธุรกิจที่ปรับตัวได้ไวเพื่อ

สำหรับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานองค์กรให้เติบโตในระยะยาว ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสร้างแบรนด์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในการเป็นผู้นำตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ อีกทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีโอกาสการเติบโตที่สูง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพรีเมียมคอลลาเจนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาเมล็ดกัญชง แบรนด์ “well u” เครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัล ดริ๊งก์ แบรนด์ “CAMU C” และผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง แบรนด์ “Lifemate” โดยยังคงมุ่งเน้นในเรื่อง Wellbeing Partner กับผู้บริโภค รวมถึงการลงทุนและเข้าเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตทั้งแนวตั้งและแนวราบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับและดำเนินธุรกิจเชิงรุกด้วยการเร่งเสริมรายได้จากการพัฒนาช่องทางออนไลน์ทุกหน่วยธุรกิจสอดรับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนา RS Mall Application บนสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกให้การสั่งซื้อสินค้าง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และให้บริการ Virtual RS Mall บน V-AVENUE BY AIS 5G ที่สร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งเสมือนจริงให้กับลูกค้าที่นิยมซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆ ขยายไปยังออนไลน์สตรีมมิ่งชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้สร้าง Popcoin ซึ่งเป็นสมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง แพลตฟอร์ม ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน ที่เข้ามาช่วยยกระดับการทำงาน สร้างโอกาสทางการตลาด และมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้ผลิตคอนเทนต์ สปอนเซอร์ และผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงสามารถทำผลกำไรได้ดีภายใต้สถานการณ์ความยากลำบาก โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,573 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 127 ล้านบาท

ในปี 2565 นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ให้เติบโตทุกมิติทั้งธุรกิจคอมเมิร์ซ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นผลมาจากแผนการขยายธุรกิจและการพัฒนาในหลายด้านจากปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจคอมเมิร์ซจะสร้างการเติบโตของยอดขายจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พัฒนาและสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์เดิมมากกว่า 28 SKUs รวมถึงสินค้าจากสารสกัดเมล็ดกัญชงและ CBD ที่เราเป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ ธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จะสร้างรายได้จากการพัฒนาคอนเทนต์รูปแบบใหม่ในช่องทางออนไลน์ และจากการเข้าสู่ตลาด NFT รวมไปถึงรายได้จากกิจกรรมและคอนเสิร์ตที่จะกลับมาภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง โดยจะมี Popcoin สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง แพลตฟอร์ม มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับกิจกรรม และสร้างสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ๆ ให้กับคอนเทนต์ในอนาคต รวมถึง Business Partner ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำ ที่จะนำ Popcoin ไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้งยังมีแผนจัดกิจกรรมร่วมกับ K-Pop ระดับโลก ด้วยการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการสร้าง Seamless Customer Experience และส่งเสริมให้เกิด Seamless Big Data ภายในกลุ่มบริษัทฯ

นอกเหนือสร้างการเติบโตของผลประกอบการแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ด้วยการนำกรอบการทำงานอย่างยั่งยืนมาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจองค์กร เพื่อตอบสนองความคาดหวังและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างดีที่สุด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เราสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม และเผชิญกับทุกสถานการณ์แม้ในช่วงที่ท้าทายที่สุดของบริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อสร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่งในการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us