นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

Analyst Recommendation

2564

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

1.05 MB

Country Group Securities

วันที่ :

150.7 KB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

1.43 MB

KGI Securities (Thailand)

วันที่ :

609.12 KB

Country Group Securities

วันที่ :

152.65 KB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

204.27 KB

Phillip Securities

วันที่ :

743.54 KB

KGI Securities (Thailand)

วันที่ :

581.84 KB

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us