นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 24.00 THB
เปลี่ยนแปลง -0.40
% เปลี่ยนแปลง -1.64%
ปริมาณซื้อขาย 19,071,700
ช่วงราคาระหว่างวัน 23.80 - 24.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 12.10 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564 16:40

Analyst Recommendation

2564

Country Group Securities

วันที่ :

152.94 KB

KGI Securities (Thailand)

วันที่ :

612.26 KB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

611.39 KB

Country Group Securities

วันที่ :

160.7 KB

Phillip Securities

วันที่ :

414.97 KB

KGI Securities (Thailand)

วันที่ :

1.06 MB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

1.23 MB

KGI Securities (Thailand)

วันที่ :

392.96 KB

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us