นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

Analyst Recommendation

2565

Phillip Securities

วันที่ :

826.35 KB

Pi Securities

วันที่ :

602.54 KB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

1.13 MB

Phillip Securities

วันที่ :

1.01 MB

Phillip Securities

วันที่ :

695.84 KB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

1.22 MB

Phillip Securities

วันที่ :

735.39 KB

Yuanta Securities (Thailand)

วันที่ :

1.07 MB

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us