นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 24.00 THB
เปลี่ยนแปลง -0.40
% เปลี่ยนแปลง -1.64%
ปริมาณซื้อขาย 19,071,700
ช่วงราคาระหว่างวัน 23.80 - 24.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 12.10 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564 16:40

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 214,850,000 22.09
2. นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ 98,000,000 10.08
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,331,900 5.18
4. นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 47,974,900 4.93
5. น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88
6. นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88
7. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED
30,472,600 3.13
8. น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 29,293,700 3.01
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,209,546 2.49
10. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 22,943,900 2.36
11. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE 17,543,000 1.80
12. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) 16,740,000 1.72
13. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 15,507,300 1.59
14. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 15,000,000 1.54
15. น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 12,400,000 1.28
16. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 11,361,200 1.17
17. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 10,237,000 1.05
18. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,570,800 0.88
19. น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6,115,700 0.63
20. นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6,115,700 0.63
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT) 5,800,000 0.60
22. นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม 5,025,000 0.52
23. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 4,992,000 0.51

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us