นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 224,000,000 23.03
2. นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ 98,000,000 10.08
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 76,373,931 7.85
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,331,900 5.18
5. น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88
6. นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88
7. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED
29,516,700 3.04
8. น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 17,912,800 1.84
9. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) 17,390,000 1.79
10. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE 16,100,000 1.66

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us