นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 20.10 THB
เปลี่ยนแปลง -1.10
% เปลี่ยนแปลง -5.19%
ปริมาณซื้อขาย 15,077,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 19.80 - 21.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.80 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 03 ธ.ค. 2564 17:25

จุดเด่นในการลงทุน

ผู้นำธุรกิจคอมเมิร์ซในประเทศไทย
ขับเคลื่อนโดยการเป็นผู้ริเริ่มโมเดล ธุรกิจ“Entertainmerce” และการขยาย Ecosystem ด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อและบันเทิงที่แข็งแกร่ง
ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์
CEO มีความมุ่งมั่นผลักดันอาร์เอสสู่ New S Curve และทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
มุ่งเน้นการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขาย และเพิ่มยอดขายจากการซื้อซ็ำ
ความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์
มุ่งมั่นในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางการขาย เพื่อขยายตลาดใหม่
ฐานะการเงินแข็งแกร่ง
ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนธุรกิจหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม
การขยายธุรกิจร่วมกับพาร์ทเนอร์
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการทำ M&A และ JV เพื่อขยาย Ecosystem รวมทั้งต่อยอดธุรกิจ “Entertainmerce”

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us