นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 4,013,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

งบการเงิน

2564

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2

(เมษายน - มิถุนายน)

507.72 KB

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1

(มกราคม - มีนาคม)

712.76 KB

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us