นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

รายงานประจำปีและฟอร์ม 56-1

แบบ 56-1 One Report 2563

รายงานประจำปี 2562

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562

PDF

รายงานประจำปี 2561

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561

PDF

รายงานประจำปี 2560

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560

PDF

รายงานประจำปี 2559

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559

PDF

รายงานประจำปี 2558

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558

PDF

รายงานประจำปี 2557

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557

PDF

รายงานประจำปี 2556

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556

PDF

รายงานประจำปี 2555

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555

PDF

รายงานประจำปี 2554

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554

PDF

รายงานประจำปี 2553

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2553

PDF

รายงานประจำปี 2552

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2552

PDF

รายงานประจำปี 2551

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2551

PDF

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2548

รายงานประจำปี 2547

รายงานประจำปี 2546

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us