นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

สาระความรู้ by IR

"กินทิ้ง กินขว้าง สร้างภาวะโลกร้อนโดยไม่รู้ตัว"

คำสอนของ ปู่ย่า ตายาย เราคงเคยได้ยินบ่อยๆ เมื่อสมัยยังเป็นเด็กว่า “อย่ากินข้าวเหลือ อย่ากินทิ้ง กินขว้าง” ซึ่งเป็นคำสอนที่ดีมากๆ และมีมาตั้งแต่โบราณกาล และแท้จริงแล้ว เป็นคำสอนที่ “มีผลต่อการอยู่รอดของโลกใบนี้” กันเลยทีเดียว

พฤติกรรมการกินอาหารเหลือ การกินทิ้ง กินขว้างของพวกเรานั้น ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกใบนี้ ซึ่งมีข้อมูลว่า อาหาร 1 ใน 3 ของโลกเกิดการสูญเสียและถูกทิ้ง ในขณะที่ร้อยละ 11 ของประชากรโลกกำลังเผชิญกับความอดอยาก โดยปัจจุบันอาหารที่ถูกทิ้ง สร้างมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 9 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศโลก

จะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดผลกระทบเฉพาะมิติของเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในมิติของสิ่งแวดล้อมด้วย นั่นก็คือการปลดปล่อย Carbon Footprint ในปริมาณที่มหาศาลในแต่ละปี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน (global warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

การสูญเสียอาหารและขยะอาหารยังเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดในปี 2558 เป้าประสงค์ที่ 12.3 อีกด้วยว่า “ลดขยะอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่ง ในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573”

“การจัดการอาหาร 5 วิธี ที่ใครๆ ก็ทำได้”

  1. วางแผนก่อนการซื้อ ควรตรวจสอบอาหารที่มีอยู่ วางแผนรายการอาหารและซื้อวัตถุดิบให้พอดีกับที่บริโภค งดพฤติกรรมซื้อมาตุนไว้จนกินไม่ทัน
  2. รู้คุณค่าและความพอเหมาะ เตรียมอาหารให้พอเหมาะกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว ลดเศษวัตถุดิบจากการเตรียมอาหาร ตักอาหารให้พอดีกิน ไม่ตักในปริมาณที่มากเกินไป กรณีไปกินที่ร้านอาหาร หากกินไม่หมดสามารถห่อกลับ เก็บไว้กินมื้ออื่น หรือหากมีอาหารเหลือควรนำมาแปรรูปประกอบอาหารเมนูอื่น
  3. รักษาอย่างถูกวิธี เก็บรักษาให้เหมาะสมกับประเภทอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ควรใส่ของในตู้เย็นแน่นเกินไปจนความเย็นกระจายไม่ทั่วถึง และคอยตรวจเช็คสภาพอาหาร รวมถึงวันหมดอายุอยู่เสมอ
  4. ทำบุญโดยไม่สร้างขยะอาหาร เตรียมอาหารสำหรับทำบุญในปริมาณที่เหมาะสม
  5. เหลือก็แบ่งปัน นำอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น การมอบอาหารให้ผู้อื่นที่ต้องการ นำไปเป็นอาหารสัตว์ นอกจากจะช่วยลดปริมาณอาหารแล้ว ยังเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมอีกด้วย

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย พร้อมหรือยัง ที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาร่วมกันจัดการขยะอาหารอย่างเข้าใจ “เราทำได้..คุณก็ทำได้ ร่วมกันทำให้โลกนี้น่าอยู่ และลดภาวะโลกร้อนไปด้วยกัน”

ที่มา : greenstylethailand, bangkokbiznews

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us