นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2

(เมษายน - มิถุนายน)

244.69 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1

(มกราคม - มีนาคม)

170.17 KB

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us