นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
SET Digital RoadShow ไตรมาส 3/2565 (Eng) Virtual Event
Opportunity Day ไตรมาส 3/2565 Virtual Event
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2565 Virtual Event
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565
Opportunity Day ไตรมาส 2/2565 Virtual Event
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2565 Virtual Event
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2565
SET Digital RoadShow ไตรมาส 1/2565 (Eng) Virtual Event
Opportunity Day ไตรมาส 1/2565 Virtual Event
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2565 Virtual Event
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us