นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 4,013,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:30

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
SET Digital RoadShow ไตรมาส 3/2564 (Eng)

Virtual Event

Opportunity Day ไตรมาส 3/2564

Virtual Event

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2564 Virtual Event
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564
Opportunity Day ไตรมาส 2/2564

Virtual Event

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564 Virtual Event
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564
SET Digital RoadShow ไตรมาส 1/2564 (Eng)

Virtual Event

Opportunity Day ไตรมาส 1/2564

Virtual Event

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564 Virtual Event
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 5:1 (RS-W4)

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us