นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 4,013,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:33

ธุรกิจบริษัท

ธุรกิจในปัจจุบันของอาร์เอส ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลงและอื่นๆ

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้

2561

2562

2563

จำนวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

จำนวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

จำนวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

ธุรกิจพาณิชย์

2,126.8

56

2,012.4

56

2,381.8

63

ธุรกิจสื่อ

1,344.7

35

1,069.2

30

1,148.7

30

ธุรกิจเพลงและอื่นๆ

355.2

9

529.5

14

244.2

7

รวมรายได้

3,826.7

100

3,611.1

100

3,774.7

100

ธุรกิจพาณิชย์

ธุรกิจพาณิชย์ หรือ คอมเมิร์ซ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด (“ไลฟ์สตาร์”) และ บริษัท อาร์เอส มอลล์ จำกัด (“อาร์เอส มอลล์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอาร์เอส โดยมีรูปแบบการดำเนินงานแบ่งเป็น “ไลฟ์สตาร์” เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยว่าจ้างผู้รับจ้างผลิต ที่เรียกว่า Original Equipment Manufacturer หรือ OEM ผลิตสินค้าทั้งด้านสุขภาพและความงาม แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin Care) ภายใต้แบรนด์ “Magique” (มาจีค) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care) ภายใต้แบรนด์ “Revive” (รีไวฟ์) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) ภายใต้แบรนด์ “S.O.M.” (เอส.โอ.เอ็ม.) ผลิตภัณฑ์รังนก ภายใต้แบรนด์ “Reju” (รีจู) ซึ่งมุ่งเน้นผลิตสินค้าประเภทนวัตกรรมบนพื้นฐานของ “Science of Body & Mind” ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักพื้นฐานในการวิจัย ค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภค เน้นการส่งเสริมและแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ เมื่อปลายปี 2563 ไลฟ์สตาร์ได้เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Vitanature+” (ไวตาเนเจอร์พลัส) ด้วยผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ซึ่งเน้นสารสกัดจากสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสรรพคุณที่เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้บริโภคเป็นวงกว้างมากขึ้น และวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) และราคาที่ถูกกว่าแบรนด์ เอส.โอ.เอ็ม. เหมาะกับสถานการณ์โควิดในปีที่ผ่านมาซึ่งมีผู้บริโภคหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น

ช่องทางการขายหลักของธุรกิจพาณิชย์ ดำเนินงานภายใต้ อาร์เอส มอลล์ ผ่านช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เป็นแพลตฟอร์มที่จำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเสริมสุขภาพ และการมีชีวิตที่ดีแบบองค์รวม (Good Health & Wellbeing) ที่ได้รับการรันตีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง ด้วยสินค้าด้านสุขภาพ ความงาม แฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน และอาหารสัตว์ ทั้งจากไลฟ์สตาร์ และสินค้าของพันธมิตรซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง รวมทั้งสิ้นกว่า 200 รายการ

ธุรกิจสื่อ

ประกอบด้วย 2 สื่อหลัก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ช่อง 8

สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ภายใต้คอนเซปต์ “ใครๆ ก็ดูช่อง 8 กดเลข 27” นำเสนอรายการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของประเทศ วางคอนเซปต์ให้เป็นฟรีทีวีที่เข้าถึงผู้คนได้หลากหลายเพศและวัย โดยมีรายการที่เป็นแม่เหล็กของช่อง ได้แก่ รายการในกลุ่มกีฬามวยที่มีเรตติ้งอันดับหนึ่ง ได้แก่ “มวยไทยซุปเปอร์แชมป์” “มวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ” ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างคือการใช้นวมแบบเปิดนิ้วในการต่อย (นวม MMA) “มวยมันส์ช่อง 8” และ “นักสู้เจ้าสังเวียน” ในปี 2563 ช่อง 8 ยังได้พันธมิตรใหม่ร่วมกันจัดทัวร์นาเมนท์มวยไทยระดับโลก “ไทยไฟท์” ยกระดับการแข่งขันมวยไทยขึ้นสู่ระดับสากล

กลยุทธ์หลักของช่อง 8 คือ การสร้างรายได้จากกลยุทธ์เก้าอี้ 4 ขา ซึ่งไม่พึ่งพิงรายได้เฉพาะการขายโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่ช่อง 8 สามารถสร้างรายได้จาก 4 ช่องทาง ได้แก่ การขายโฆษณาแก่ลูกค้าภายนอก การขายโฆษณาแก่อาร์เอส มอลล์ เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจพาณิชย์ การขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่มีอยู่เดิมและที่ผลิตใหม่ และการขายพ่วงการทำอีเว้นท์ จะเห็นได้ว่า ในปี 2563 ช่อง 8 มีรายได้จากทั้ง 4 ช่องทางเพิ่มขึ้น พร้อมกับการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้นำร่องด้วยการผลิต “โลกทั้งใบให้นายคนเดียวเดอะซีรีส์” โดยเป็นการรีเมคมาจากภาพยนตร์เดิมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของอาร์เอส ขายเป็นลิขสิทธิ์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ (OTT) กับพันธมิตรในต่างประเทศ

ธุรกิจสื่อวิทยุ

คูลลิซึ่มดำเนินธุรกิจผ่านระบบคลื่นความถี่วิทยุ FM 93.0 MHz ภายใต้คูลฟาเรนไฮต์ และผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.COOLISM.net รวมถึงแอปพลิเคชั่นคูลลิซึ่มบนมือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานีวิทยุ

คูลฟาเรนไฮต์

ผู้ให้สัมปทานคลื่นวิทยุ

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

วันและเวลาออกอากาศ

24 ชั่วโมง

สัญญาณส่งครอบคลุมพื้นที่

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วประเทศ ผ่านออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

แนวคิด (Concept)

Music Lifestyle Content

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก

Urbanista อายุระหว่าง 18-44 ปี

คูลฟาเรนไฮต์ ดำเนินการตามกลยุทธ์ Digital Transformation ไม่ยึดติดแบรนด์ไว้กับช่องทางวิทยุ FM Analog เท่านั้น แต่รุกสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล และยังคงรักษาแพลตฟอร์มวิทยุควบคู่กันไป ในรูปแบบ Hybrid บริษัทฯ ยังคงประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยยังคงเน้นรักษาฐานความนิยมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ในปัจจุบัน คูลฟาเรนไฮต์ ภายใต้คอนเซปต์ “Music Lifestyle Content” สามารถรักษาฐานผู้ฟังทั่วประเทศและความนิยมในการรับฟังไว้จนครองความนิยมของสถานีในอันดับ 1 ของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 2 ทศวรรษ ส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า ยังคงความเชื่อมั่นในการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

จากกลยุทธ์แม่น้ำ 3 สาย ซึ่งลดการพึ่งพิงการหารายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป ประกอบกับตลาดโฆษณาผ่านวิทยุในปี 2563 ลดลงกว่าร้อยละ 24 หากเทียบกับปี 2562 จึงเป็นที่มาของแม่น้ำสายที่ 2 นั่นก็คือ การจัดอีเว้นท์ และคอนเสิร์ต ผ่าน COOLive ซึ่งได้รับความนิยม เชื่อถือ และมั่นใจจากทั้งผู้ชมและสปอนเซอร์

คูลเอนนี่ติง เป็นหน่วยธุรกิจที่ทำงานประสานกับธุรกิจพาณิชย์ของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นผู้ซื้อ (Listener to Customer) ผ่านการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์บนแอปพลิเคชั่นคูลลิซึ่ม ภายใต้เมนูชื่อ COOLanything ซึ่งผู้ฟังสามารถฟังเพลงและช้อปปิ้งออนไลน์ไปพร้อมกัน โดยมี UIP หรือ Unique IP address ที่เข้าฟังบนแพลตฟอร์มกว่า 1.8 ล้าน UIP ต่อเดือน

ธุรกิจเพลง

ธุรกิจเพลงของอาร์เอส พร้อมคอนเซปต์ “ดนตรีไร้ขอบ” มีการดำเนินงานในลักษณะครบวงจร โดยทำงานในทุกมิติ เน้นการทำงานที่ไร้ขอบ เพื่อให้เกิดคอนเทนต์ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งตัวศิลปิน ตลาด และ กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการวางกลยุทธ์สื่อและการตลาด การบริหารศิลปิน และการบริหารคอนเทนต์เพลง ทั้งในแง่ตัวศิลปิน งานเพลง ผ่านช่องทางทั้งในสื่อออนไลน์ เช่น สตรีมมิ่ง โซเชียลมีเดีย ดาวน์โหลด และออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์ อีเว้นท์ และโชว์บิซต่างๆ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ศิลปินภายใต้โมเดลธุรกิจ “Music Star Commerce” โดยในช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดค่ายใหม่อีก 2 ค่ายเพลง ได้แก่ RoseSound (โรสซาวด์) และ Kamikaze (กามิกาเซ่) เพื่อต่อยอดศิลปินใหม่ทั้ง 9 คน ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและมีความเชื่อมโยงกับเอ็นเตอร์เทนเมิร์ซโมเดล

ปัจจุบันมีศิลปินนักร้องเพลงที่มีศักยภาพ ภายใต้การนำเสนอจากทั้ง 3 ค่ายเพลง ได้แก่ โรสซาวด์ กามิกาเซ่ และ อาร์สยาม ได้วางแผนในเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบรับกับมีเดียแลนด์สเคป และกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับตัวตลอดเวลา ศิลปินนักร้องในสังกัดเป็นศิลปินที่มีความสามารถในการแสดง และมีมูลค่าในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีทั้งศิลปินเดี่ยวและศิลปินกลุ่ม ซึ่งสามารถนำเสนองานเพลงที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และหลายคนมีศักยภาพที่จะต่อยอดสู่ธุรกิจ Music Star Commerce ได้ในอนาคต

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us