นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 24.50 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 17,391,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 24.00 - 24.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 10.80 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 18 พ.ค. 2564 16:35

กราฟราคาย้อนหลัง

ชื่อย่อหุ้น

RS

สกุลเงิน

THB

ราคาล่าสุด

24.50

ปริมาณซื้อขาย

17,391,500

เปลี่ยนแปลง

-

% เปลี่ยนแปลง

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

24.00 - 24.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.80 - 30.00

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us