นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 20.30 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -0.98%
ปริมาณซื้อขาย 2,924,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 20.20 - 20.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2564 15:19

กราฟราคาย้อนหลัง

ชื่อย่อหุ้น

RS

สกุลเงิน

THB

ราคาล่าสุด

20.30

ปริมาณซื้อขาย

2,924,900

เปลี่ยนแปลง

-0.20

% เปลี่ยนแปลง

-0.98

ช่วงราคาระหว่างวัน

20.20 - 20.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

16.70 - 30.00

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us