นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

กราฟราคาย้อนหลัง

ชื่อย่อหุ้น

RS

สกุลเงิน

THB

ราคาล่าสุด

17.70

ปริมาณซื้อขาย

3,260,400

เปลี่ยนแปลง

-0.20

% เปลี่ยนแปลง

-1.12

ช่วงราคาระหว่างวัน

17.60 - 18.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

16.70 - 30.00

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us