นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 20.30 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -0.98%
ปริมาณซื้อขาย 2,924,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 20.20 - 20.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2564 15:19

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณวัชรพงศ์ ลีโทชวลิต

โทร : 02-037-8126 อีเมล : ir@rs.co.th

คุณณฐมน ทองปัชโชติ

โทร : 02-037-8128 อีเมล : ir@rs.co.th

หากท่านมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุนของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกความคิดเห็นของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางเราจะติดต่อกลับไปยังคุณโดยเร็วที่สุด

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us