นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 4,013,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ โทรศัพท์
Asia Plus Securities Company Limited Suppanat Jaturapatpaibul
suppanat@asiaplus.co.th
02-2679-6888
ext 1277
Bualuang Securities Company Limited Napon Jaisan
napon.jai@bualuang.co.th
02-618-2338
Country Group Securities Company Limited Pathompol Laowirayasak
pathompol.La@countrygroup.co.th
02-205-7000
ext 4406
Finansia Syrus Securities Company Limited Jitra Amornthum
jitra.a@fnsyrus.com
02-646-9966
  Naruedom Mujjalinkool
naruedom.muj@fssia.com
02-611-3566
KGI Securities Company Limited Piyathida Sonthisombat
piyathidas@kgi.co.th
02-658-8852
Krungsri Securities Company Limited Phatipak Navawatana
phatipak.navawatana@krungsrisecurities.com
02-659-7000
KTB Securities (Thailand) Jacqueline Nham
jacqueline.n@ktbst.co.th
02-2648-1126
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc Thanatphat Suksrichavalit
thanatphat.s@maybank-ke.co.th
02-658-5000
ext 1401
Nomura Securities Company Limited Dithanop Wattanavekin
dithanop.vattanawakin@th.nomura.com
02-638-5791,
02-287-6791
Phillip Securities Company Limited Siam Tiyanont
siam@phillip.co.th
02-635-1700
ext 483
SCB Securities Company Limited Kittisorn Pruitipat
kittisorn.pruitipat@scb.co.th
02-949-1007
Thanachart Securities Company Limited Rata Limsuthiwanpoom
rata.lim@thanachartsec.co.th
02-483-8297
TISCO Securities Company Limited Anchalin Charoenpit
anchalinc@tisco.co.th
02-633-6478
Trinity Securities Company Limited Kate Toungtong
kate@trinitythai.com
02-088-9344
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL Thunya Sutavepramochanon
thunya@uobkayhian.co.th
02-659-8031
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited Thakol Banjongruck
thakol@yuantathai.com
02-680-2931

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us