นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

สาระความรู้ by IR

เมื่อ AI สามารถเปลี่ยนเสียงของลูกค้าสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ

เสียงของลูกค้า คือ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ที่สะท้อนถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ความรู้สึกที่รับรู้ต่อองค์กร และเป็นต้นน้ำด้านคุณภาพต่อการพัฒนาองค์กร เมื่อเรารับฟังและนำมาวิเคราะห์ จะทำให้ทราบถึงความต้องการ และความคาดหวังจากลูกค้า เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้อย่างสม่ำเสมอ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาให้มีความสามารถไร้ขีดจำกัดมากขึ้น พร้อมการนำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์คำพูดหรือเสียงพูด โดยประกอบไปด้วย AI และ Machine Learning เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์บทสนทนาได้อย่างแม่นยำ จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมา เครื่องมือดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในธุรกิจทั่วไป รวมถึง Contact Center และ Telesales

Voice Analytics ทำไมถึงสำคัญ?

ขนาดของตลาดเทคโนโลยีวิเคราะห์เสียงทั่วโลก คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 29,700 ล้านบาทในปี 2017 เป็น 68,600 ล้านบาทในปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 18.2% ต่อปี โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีหลักการมุ่งเน้นการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

หลายคนอาจมองว่าการนำระบบ Voice Analytics มาใช้เพื่ออะไร ในเมื่อปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็ติดต่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มอื่นกันหมดแล้ว ในความเป็นจริงกว่า 70% ของผู้คน ยังคงติดต่อธุรกิจหรือให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพราะส่วนใหญ่แพลตฟอร์มอื่นมักจะถูกเปลี่ยนเส้นทางมายังโทรศัพท์ในท้ายที่สุด ซึ่งผู้บริโภค 84% ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับขณะติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า มากพอๆ กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของข้อเสนอของแต่ละแบรนด์

Voice Analytics สามารถจับข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เกิด Brand loyalty จากลูกค้า

ระบบ Voice Analytics สามารถจับข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เกิด Brand loyalty จากลูกค้า ซึ่งจะจับอารมณ์และคำพูดของลูกค้าขณะพูดคุยทางโทรศัพท์ มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าถึงลูกค้าแต่ละรายเพิ่มขึ้นเพื่อติดต่อได้อย่างถูกช่องทาง ในข้อมูลที่เฉพาะราย และในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงยังสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ให้มีความโดดเด่น และตรงใจลูกค้าได้มากขึ้น

การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น คือ หนึ่งในกลยุทธ์สร้างการเติบโตของ RS Mall

ปัจจุบัน RS Mall ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสร้าง Customer Data Platform ที่นำข้อมูลของลูกค้าในหลากหลายมิติมาประมวลผล โดยเริ่มจากระบบ Predictive dialing system (PDS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพโทรหาลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเท่าตัว และครอบคลุมลูกค้าของ RS Mall ทั้งหมดที่มีประมาณ 1.6 ล้านคน

ล่าสุดปี 2021 เราได้พัฒนาและอยู่ระหว่างการนำระบบ “Voice Analytics” มาใช้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์น้ำเสียงของลูกค้าที่เผยให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก และประสิทธิภาพของการสนทนา และได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อหา Unmet Demand นำมาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน Telesales ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 500 คน ให้สามารถปิดงานขายได้รวดเร็ว เพิ่มความถี่ในการซื้อสินค้า (Repeat Purchase) ที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้จากเดิม 2 ครั้ง เป็น 2.4 ครั้ง และสร้างผลงานเพิ่มขึ้นได้ในท้ายที่สุด

ที่มา : www.thailandcontactcenter.com/knowledge/

www.ar.co.th

www.depa.or.th

www.sundae.co.th

 

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us