นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

สาระความรู้ by IR

“ทศวรรษแห่ง Yold” Old แค่ไหน ก็ยัง Young อยู่

ในปี 2021 มีการทำนายถึงปรากฏการณ์หรือเทรนด์ใหม่ในทิศทางตรงข้ามกับที่เคยคิดว่าโลกจะถูกนำเทรนด์โดย“คนหนุ่มสาว” แต่ปีนี้ได้ถูกคาดการณ์ว่าอาจเกิดปรากฏการณ์การ disrupt จาก ‘คนสูงวัย’ ได้ หรือเรียกว่า “ทศวรรษแห่ง Yold”

Yold ย่อมาจาก Young Old หรือ old in years but having the characteristics of youth แปลได้ว่า คนสูงวัยที่ยังมีลักษณะและการใช้ชีวิตแบบคนหนุ่มสาว คำนี้มีที่มาจากคนญี่ปุ่นที่ใช้เรียกคนอายุระหว่าง 65-75 ปี หรือ Baby Boomer หากเป็นในอดีตก็ถือได้ว่าคนรุ่นนี้คือคนสูงวัย เป็นรุ่นที่มีการเกิดเยอะ ทำให้มีจำนวนมากตามไปด้วย สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว คาดว่าจะมีคนกลุ่มนี้อยู่สูงถึง 134 ล้านคน (หรือ 11% ของจำนวนประชากรทั้งหมด) ในปี 2020 ซึ่งเพิ่มจาก 99 ล้านคน หรือ 8%) ในปี 2000

ในปัจจุบัน คนวัย 65-75 ปีนั้น ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพ และมีสุขภาพดีกว่าในอดีตมาก โดยไม่ได้มีแค่จำนวนมากเท่านั้น แต่ยังมี ‘สุขภาพดีกว่า’ และ ‘มั่งคั่งกว่า’ คนรุ่นราวคราวเดียวกันเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้อีกด้วย องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประมาณการเอาไว้ว่า คนกลุ่มนี้จะมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้น 3.7 ปี และจะเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพดีถึง 3.2 ปี โดยใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดี และมีอัตราความมั่นคั่งเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มคนที่สูงวัยกว่าและอ่อนวัยกว่าด้วย ในปี 2016 พบว่าในประเทศพัฒนาแล้ว คนที่อายุระหว่าง 65-69 ปี ยังคงทำงานกันอยู่มากกว่า 1 ใน 5 และตัวเลขนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถือเป็นกลุ่มคนที่ชอบการทำงาน และในบางอุตสาหกรรม กลุ่มคนวัยนี้ ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มคนหนุ่มสาว ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรงยาวนานขึ้น

แล้วคนเหล่านี้ ส่งผลต่อโลกและสังคมได้มากน้อยอย่างไร

กลุ่ม Yold กำลังเป็นเป้าหมายทางการตลาด เพราะมีอำนาจซื้อสูงเช่นเดียวกับรสนิยมที่ดี และไม่มีภาระทางการเงิน ปรากฏการณ์ของ Yold ซึ่งเพิ่งเริ่มขึ้นในบ้านเราเมื่อ 10-15 ปีก่อนก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ Yold สร้างรายได้ให้ประเทศ ร่วมสร้างงาน เสียภาษีให้รัฐ และผลิตสิ่งที่มีคุณค่าให้สังคมเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มลูกค้าสายการบินที่เติบโตสูงสุดในระยะหลัง ก็คือกลุ่มคนอายุมากกว่า 60 ปี เนื่องจากมีต้นทุนสะสมและมีเวลาว่างมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญมากขึ้นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง ก็คือคนกลุ่มนี้ยังต้องการเติมความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ นั่นทำให้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ หลายแห่ง เริ่มเปิดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงวัยและคนที่เกษียณอายุ อย่างเช่น ฮาร์วาร์ดมีแผนกที่เรียกว่า Division for Continuing Education คือคนสูงวัยสามารถสอบหรือสมัครเข้าเรียนได้เช่นเดียวกับวัยอื่นๆ

Yold จึงเป็นเทรนด์สำคัญของทศวรรษนี้ ถือเป็น ‘จุดตั้งต้น’ ของสังคมผู้สูงวัยแบบใหม่ที่จะส่งต่อเป็นมรดกตกทอดไปยังคนรุ่นถัดๆ ไป ดังนั้น การทำการขายหรือการตลาด หรือแม้กระทั่งการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ในยุคนี้ ควรคำนึงถึงคนกลุ่ม “Yold” เข้าไปเป็นส่วนสำคัญด้วย

ที่มา : มูลนิธิแพทย์ชนบท (Rural Doctor Foundation)
https://www.bangkokbiznews.com/

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us