นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

หน้าหลัก

ผู้นำธุรกิจคอมเมิร์ซในประเทศไทย
ขับเคลื่อนโดยการเป็นผู้ริเริ่มโมเดล ธุรกิจ“Entertainmerce” และการขยาย Ecosystem ด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อและบันเทิงที่แข็งแกร่ง
ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์
CEO มีความมุ่งมั่นผลักดันอาร์เอสสู่ New S Curve และทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
มุ่งเน้นการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขาย และเพิ่มยอดขายจากการซื้อซ็ำ
ความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์
มุ่งมั่นในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางการขาย เพื่อขยายตลาดใหม่
ฐานะการเงินแข็งแกร่ง
ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนธุรกิจหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม
การขยายธุรกิจร่วมกับพาร์ทเนอร์
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการทำ M&A และ JV เพื่อขยาย Ecosystem รวมทั้งต่อยอดธุรกิจ “Entertainmerce”

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us