นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ห้องวิภาวดีบอลรูม C)
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us