นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2564 Virtual Event
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564 Virtual Event
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564 Virtual Event
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563 Virtual Event
Business Direction สำหรับปี 2564 Virtual Event
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us