นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
วันที่ไม่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 5:1 (RS-W4)
วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ห้อง Rose Hall เลขที่ 27
อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 12 ก.ย. 62
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 25 เม.ย. 62
วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.25 บาท
วันที่จ่าย : 4 ก.ย. 61
วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
วันที่ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RS-W3)
วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ห้องวิภาวดีบอลรูม C)
วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.10 บาท
วันที่จ่าย : 11 พ.ค. 59
วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18 บาท
วันที่จ่าย : 8 พ.ค. 58

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us