นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
SET Digital RoadShow ไตรมาส 3/2564 (Eng)

Virtual Event

SET Digital RoadShow ไตรมาส 1/2564 (Eng)

Virtual Event

SET Digital RoadShow ประจำปี 2563 (Eng)

Virtual Event

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us