นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2556 บมจ. อาร์เอส
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 8 พ.ค. 57
วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2556
ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan ปี 2557 บมจ. อาร์เอส

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us