นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ

Opportunity Day ไตรมาส 1/2563

Virtual Event

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 12 ก.ย. 62

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us