นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2562
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 25 เม.ย. 62
วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561 บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561 บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.25 บาท
วันที่จ่าย : 4 ก.ย. 61
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561 บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us